Tebutikken

Handelsbetingelser


Almindelige købs- og leveringsbetingelser

§ 1. Teadrops' almindelige købs- og leveringsbetingelser
Nedenstående almindelige købs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb af produkter i Teadrops' netbutik. Fravigelse af nedenstående købs-
og leveringsbetingelser er kun gyldige med Teadrops' skriftlige accept.

§ 2. Køb af produkter i Teadrops' netbutik
Aftalen om køb af produkter i Teadrops' netbutik indgås på dansk eller engelsk. Kunden modtager efter bestillingen af produktet i netbutikken en e-
mail kvittering/ordrebekræftelse til den af kunden oplyste e-mail adresse. E-mail kvitteringen indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, leveringsadressen samt en oversigt over bestilte produkter. Kunden opfordres til at tage et print i papirform af den tilsendte e-mailkvittering. Aftale om køb i netbutikken anses først som endelig indgået, når Teadrops har registreret kundens indbetaling.

§ 3. Elektronisk kommunikation
Ved on-line køb af produkter i Teadrops netbutik accepterer kunden, at løbende kommunikation og meddelelser kan ske elektronisk til den af kunden oplyste e
-mailadresse. Kunden accepterer, at elektroniske meddelelser således har samme juridiske retsvirkninger som meddelelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.

§ 4. Priser/forsendelsesgebyr
Alle priser i netbutikken er i danske kroner (DKK)  og euro (EUR) inklusive 25% moms. Priser på ordretidspunktet er gældende. Eventuel told eller andre
særlige afgifter betales af køber. Ved køb med levering i Danmark skal påregnes forsendelsesomkostninger på 40,- DKK. Ved levering til en adresse udenfor Danmark skal der påregnes porto efter Post Danmarks laveste takster.

§ 5. Betaling
Der kan betales direkte med Dankort, Visadankort, eDankort - nemt og sikkert uden risiko for misbrug, da
alle kundens oplysninger bliver krypteret og således kun kan læses af kunden og Nets. Betalingen trækkes på kortet, når varen er sendt.

§ 6. Levering og transport
Teadrops vil bestræbe sig på at sende varen senest 5 hverdage efter ordremodtagelse. På
det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til fragtfirmaet overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder trediemands forhold, til fragtfirmaet. Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

§ 7. Leveringstid
Den angivne leveringstid er omtrentlig og er med forbehold for forsinkelser. Erfarer Teadrops at den oplyste leveringstid ikke kan overholdes, orienteres køber
herom med oplysninger om, hvornår leveringen forventes at kunne finde sted.

§ 8. Force Majeure
Følgende omstændigheder hos Teadrops medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Enhver
omstændighed som Teadrops ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, transportforsinkelser, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, brand, terror, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

§ 9. Returnering og reklamationsret
Alle varer kan returneres indenfor 14 dage. Varen skal returneres som modtaget. Det vil sige, at emballgerne skal være ubrudte, og mængder og typer af te skal
være uændret. Kunden betaler returportoen. Du har som kunde to års reklamationsret vedrørende fejl og mangler ved det leverede produkt.

§ 10. Fortrolige oplysninger
Teadrops' netbutik er en selvstændig online butik, der ikke giver oplysninger videre til uvedkommende parter. Teadrops opbevarer data fra sine kunder sikkert.
Oplysninger givet i forbindelse med køb i Teadrops netbutik opbevares af Teadrops for at sikre en korrekt og optimal behandling af kunderne både før og efter leveringen af produkterne.

§ 11. Forbehold
Teadrops tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. i netbutikken. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer,
prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

§ 12. Teadrops forretningsadresse
Teadrops
Lilledalsvej 4, Sigerslev
4660 St. Heddinge
Tlf: 29916930
CVR: 34946736

§ 13. Transport af rettigheder og forpligtelser
Oplysninger, der er givet til Teadrops, vil kun blive brugt internt. De vil ikke blive solgt eller givet videre til trediepart.
 Fortsæt 
Dankort VISA Mastercard Maestro VISA Electron JCB